Η Αιθουσα μας

Φωτο απο την αίθουσα και εκδηλώσεις

Μεγάλος και κλιματιζόμενος χώρος.