Σεμινάριο 17-1-2016

Σεμινάριο παραδοσιακών χορών

13-12-2015 - Βασίλης Λάντζος

Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών με τον Βασίλη Λάντζο

Χοροί από τα παράλια Ανατολικής Ρωμυλίας (Μαύρη Θάλασσα